fbpx

Zicht op Cijfers en Inzicht in Cijfers

In deze zelfstudie wordt het fundament gelegd om de balans en winst- en verliesrekening van iedere onderneming te kunnen doorgronden. Er wordt uitgelegd hoe de jaarrekening van een handels-, industrieel- en bouwbedrijf ontstaat, qua structuur in elkaar zit en door welke factoren zij muteert. Deze universele essenties heeft iedereen nodig die met cijfers werkt. 

 

VERGROOT UW FINANCIËLE KENNIS DOOR:
  • Directe praktische toepasbaarheid met actuele kennis;
  • op maat opleidingen;
  • eigen ontwikkeling van de opleidingen en geschreven in eenvoudig taalgebruik;
  • zelf een analyse maken, een mening onderbouwen en conclusies trekken;
  • vakkundige docenten met een jarenlange praktijkervaring;
  • alles gebaseerd op ruim 26 jaar ervaring.

 

Voor wie bestemd

Deze zelfstudie is zinvol voor iedereen die te maken heeft met het beoordelen, interpreteren en analyseren van jaarcijfers van kleinbedrijf tot multinational. De cases en onderwerpen worden afgestemd op het niveau en de ervaring van de deelnemer. Zo kan een onderverdeling worden gemaakt in kleinbedrijf, middelgrote bedrijven en corporates.

 

Onderwerpen

Praktisch alle (mutaties van) balansposten en posten in de winst- en verliesrekening die in een jaarrekening voorkomen worden door middel van deze zelfstudie uitgelegd, geïnterpreteerd en geanalyseerd. Indien het voor het leereffect van belang is worden ook moeilijke jaarrekeningposten zoals aandeel derden, deelnemingen, goodwill, voorraadmutatie, onderhanden werk, geactiveerde prestaties eigen bedrijf, voorziening latente belasting, e.d. behandeld.

 

Na afloop in staat om

De deelnemer is na afloop in staat om te begrijpen hoe cijfers tot stand komen, cijfers te interpreteren, dwarsverbanden te kunnen leggen en conclusies te trekken uit cijfers. Dit leerdoel wordt bereikt door de meest in een jaarrekening voorkomende financiële feiten zelf te verwerken in een spreadsheetmodel. Dit model bestaat uit een balans en winst- en verliesrekening. Zodoende wordt een lange weg van “trial and error” bespaard (tijdwinst) en wordt de deelnemer op een vanzelfsprekende manier door de cijfers heen geleid. Na afronding van deze zelfstudie is de basis gelegd om een adequate financiële analyse te kunnen maken, pijnpunten in jaarrekeningen te kunnen herkennen en de juiste vragen over het cijfermateriaal te kunnen stellen.

 

Syllabus

De hoofdlijnen van de stof zijn aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden beschreven in de syllabus “Zicht op cijfers en Inzicht in cijfers”. Een verdere verdieping is weergegeven in de uitwerkingen van de cases.

 

Vooropleiding/ervaring

Enige ervaring met cijfers uit een jaarrekening is gewenst, maar niet noodzakelijk.

 

Werkwijze

De deelnemer maakt in totaal 7 à 9 cases die een oplopende graad van moeilijkheid kennen. Om de 10 - 14 dagen maakt de deelnemer een case. Daarbij wordt als volgt te werk gegaan: de eerste case wordt door de corrector nagekeken en van schriftelijk commentaar voorzien. De deelnemer ontvangt dit commentaar samen met de uitwerking van de eerste case, waarna zij/hij de tweede case maakt. Dit herhaalt zich tot en met de laatste case. In overleg met de deelnemer wordt een inleverschema opgesteld.

 

Wat houdt individuele begeleiding door de corrector in

De begeleiding door de corrector bestaat uit:

  • nakijken huiswerkcases;
  • individueel schriftelijk commentaar bij de huiswerkcases geven.

 

Duur van de zelfstudie en voorbereidingstijd

Het maken van iedere case vergt gemiddeld circa twee uur. Ervan uitgaande dat om de 10 – 14 dagen één case wordt gemaakt en gecorrigeerd is de doorlooptijd circa drie maanden.

 

Studiebelasting

De studiebelasting bestaat uit het bestuderen van de syllabus (dit vergt circa 8 uur) en het maken van de huiswerkcases. Uitgaande van 8 cases is de daarmee gemoeide totale tijdsduur circa 16 uur.

 

de kosten voor deze opleiding bedragen: €1.175,-

 

Schrijf je in