fbpx

Financiering bedrijven

De zelfstudie financiering bedrijven is een individueel cursustraject van circa twee à drie maanden waarin de deelnemer aan de hand van praktijkcases een financieringsverzoek van een bedrijf moet beoordelen en uitwerken. Alle facetten die voor de beoordeling/uitwerking van belang zijn komen aan de orde (zowel financieel als niet financieel). Kenmerkend voor deze zelfstudie is dat de deelnemer een programma krijgt aangeboden dat is afgestemd op zijn of haar niveau en specifieke wensen en dus individueel wordt samengesteld.

 

VERGROOT UW FINANCIËLE KENNIS DOOR:
  • Directe praktische toepasbaarheid met actuele kennis;
  • op maat opleidingen;
  • eigen ontwikkeling van de opleidingen en geschreven in eenvoudig taalgebruik;
  • zelf een analyse maken, een mening onderbouwen en conclusies trekken;
  • vakkundige docenten met een jarenlange praktijkervaring;
  • alles gebaseerd op ruim 26 jaar ervaring.

 

Voor wie bestemd

De zelfstudie is bestemd voor iedereen die zijn of haar kennis en inzicht in de financieringspraktijk wil vergroten. Deelnemers kunnen zijn: banktrainees, instromers in het kredietenvak, accountmanagers van banken die hun kennis willen aanscherpen/verdiepen, accountants en financieel adviseurs die financieringsrapporten voor hun klanten opstellen en aanbieden aan financiers.

 

Onderwerpen

In de huiswerkopdrachten die de cursist moet maken staan thema’s centraal die in elk kredietrapport c.q. financieringsrapport voorkomen, zoals: het beoordelen van de financieringsaanvraag, de beoordeling van de cijfers, het uitwerken van een financieringsvoorstel, het aanvoeren van argumenten voor en tegen honorering van het financieringsvoorstel, beschrijving/beoordeling marktpositie, beoordeling (ondernemers-)plan, beoordeling kasstromen.

 

Na afloop in staat om

Na afronding van de zelfstudie moet de deelnemer (beter) in staat zijn een weloverwogen oordeel over de financieringsaanvraag te geven. En verder moet de deelnemer hoofd- en bijzaken kunnen scheiden (de kernzaken onderkennen) en een optimaal financieringsvoorstel kunnen maken.

 

Syllabus

De deelnemer bestudeert de syllabus Praktijkleergang Kredieten. De syllabus beschrijft de oprichting van een bedrijf (startersproblematiek), de groei van het bedrijf en de verkoop van het bedrijf, waarbij de rol van de kredietverlenende financiële instelling in al die fasen centraal staat.

 

Werkwijze

De deelnemer maakt thuis de huiswerkcases, stuurt deze op naar de corrector, krijgt schriftelijke feedback, bestudeert de uitwerking van de case en maakt vervolgens de volgende (zwaardere) case. Correspondentie met de corrector (mondeling of schriftelijk) is gedurende de gehele cyclus mogelijk. Er is dus sprake van individuele begeleiding. Om het leerdoel te bereiken worden 6 tot 8 cases gemaakt.

 

Wat houdt individuele begeleiding door de corrector in

De begeleiding door de corrector bestaat uit:

  • nakijken huiswerkcases;
  • individueel schriftelijk commentaar bij de huiswerkcases geven;
  • eventueel studietips en -advies geven;
  • mondeling en schriftelijk contact over de stof (syllabus en cases).

 

Studiebelasting

De studiebelasting bestaat uit het bestuderen van de syllabus (dit vergt circa 8 uur) en het maken van de huiswerkcases. Uitgaande van 6 cases, is de daarmee gemoeide totale tijdsduur circa 9 uur.

 

Duur van de zelfstudie

Er van uitgaande dat de cases om de 10 dagen worden gemaakt, is de doorlooptijd circa 3 maanden.

 

de kosten voor deze opleiding bedragen: €1650,-

 

Schrijf je in