fbpx

Thuisstudie

Financiering bedrijven

De zelfstudie financiering bedrijven is een individueel cursustraject van circa twee à drie maanden waarin de deelnemer aan de hand van praktijkcases een financieringsverzoek van een bedrijf moet beoordelen en uitwerken. Alle facetten die voor de beoordeling/uitwerking van belang zijn komen aan de orde (zowel financieel als niet financieel). Kenmerkend voor deze zelfstudie is dat de deelnemer een programma krijgt aangeboden dat is afgestemd op zijn of haar niveau en specifieke wensen en dus individueel wordt samengesteld.

 

Lees meer 

 

Kasstroomanalyse

Deze zelfstudie beoogt het op een juiste wijze analyseren van de kasstromen. Bij de analyse staat het doen van toekomstgerichte uitspraken centraal. Voorafgaande aan de analyse wordt aandacht geschonken aan de cash flow techniek (definities, begripsvorming, wat is de betekenis van wat uitgerekend wordt). Vanwege de in de praktijk ervaren complexiteit van de materie is gekozen om de stof aan de hand van eenduidige en direct herkenbare bedrijfssituaties te behandelen.

 

Lees meer

 

Kredietrapporten schrijven

De werkwijze is als volgt:

  • beoordeling van een of twee recent door de deelnemer gemaakte kredietrapporten/ financieringsrapporten op vakinhoud, volledigheid en schrijfvaardigheid. Hij/zij krijgt feedback over de sterke en zwakke punten. Daartoe bespreekt onze begeleider op kantoor van de deelnemer de rapporten;
  • tijdens dit overleg geeft de begeleider tips en overhandigt hij de handleiding voor het schrijven van financieringsaanvragen;
  • de aanwijzingen van de begeleider en de handleiding gebruikt de deelnemer om verbeteringen aan te brengen in zijn of haar te schrijven komende kredietrapporten;
  • na verloop van een zekere tijd stuurt de deelnemer opnieuw een of twee kredietrapporten op. De begeleider beoordeelt deze opnieuw en neemt de rapporten met de deelnemer door.

 

Lees meer

 

Zicht op Cijfers en Inzicht in Cijfers

In deze zelfstudie wordt het fundament gelegd om de balans en winst- en verliesrekening van iedere onderneming te kunnen doorgronden. Er wordt uitgelegd hoe de jaarrekening van een handels-, industrieel- en bouwbedrijf ontstaat, qua structuur in elkaar zit en door welke factoren zij muteert. Deze universele essenties heeft iedereen nodig die met cijfers werkt. 

 

Lees meer