fbpx

Opleidingen Kers & Partners

Financiële analyse voor de non profit sector

Tijdens deze klassikale training staat de analyse van financiële informatie centraal. Deze financiële analyse kan betrekking hebben op de jaarrekening (balans, staat van baten en lasten), financiële prognoses en begrotingen. Analyse houdt in dat een oordeel over de cijfers moet worden gegeven. Dit oordeel is van belang voor het nemen van financiële beslissingen (bijvoorbeeld een subsidieaanvraag wel of niet toekennen op basis van de financials).

 

Voor wie bestemd

De training is bestemd voor een ieder met voldoende financiële ervaring die beroepshalve cijfers doorneemt, met als doel daarover een toekomstgericht oordeel te geven. Deelnemers moeten dus al in staat zijn om informatie in een jaarrekening te begrijpen.

 

Onderwerpen

 • Beoordelen van de gezondheid van de balans;
 • de rol van bestemmingsreserves en fondsen;
 • de meting van de liquiditeit middels een kasstroomoverzicht;
 • het onderkennen van de kern van de zaak uit een veelheid van financiële informatie;
 • het kunnen doen van toekomstgerichte financiële uitspraken;
 • het onderkennen van factoren die het exploitatieresultaat bewust “drukken en oppoetsen”;
 • het integraal beoordelen van een jaarrekening;
 • het tijdig onderkennen van financiële problemen;
 • analyse van een begroting.

 

Na afloop in staat om

Het leerdoel is het beter kunnen interpreteren en analyseren van financiële informatie, met als doel betere toekomstgerichte uitspraken te kunnen doen, alsmede financiële informatie beter als sturingselement in het beleid te kunnen gebruiken.

 

Vooropleiding/ervaring

De deelnemers moeten in staat zijn om financiële informatie (in een jaarrekening) te begrijpen.

 

Docent

De docent heeft een jarenlange ervaring met analyse van cijfers van non-profit instellingen.

 

Duur van de training/studiebelasting

Het aantal klassikale uren is 7 (eendaagse training). Het aantal uren voorbereiding is nihil.

 

Evaluatie

De trainingen worden gemiddeld beoordeeld met een 9,20 (op een schaal van 1 t/m 10).

 

 

VERGROOT UW FINANCIËLE KENNIS DOOR:
 • Directe praktische toepasbaarheid met actuele kennis;
 • op maat opleidingen;
 • eigen ontwikkeling van de opleidingen en geschreven in eenvoudig taalgebruik;
 • zelf een analyse maken, een mening onderbouwen en conclusies trekken;
 • vakkundige docenten met een jarenlange praktijkervaring;
 • alles gebaseerd op meer dan 30 jaar ervaring.

 

Trainingsdata