fbpx

Opleidingen Kers & Partners

Waardebepaling bij bedrijfsovernames

Als de bank of andere financiers worden betrokken bij een bedrijfsovernamefinanciering is de kans groot dat zij te maken krijgen met de waardebepaling van het bedrijf. Deze waardebepaling wordt vaak gemaakt door derden, zoals accountantskantoren of gespecialiseerde overnamebureaus. Er moet dan worden nagegaan of de berekende waarde reëel is. De financier zal dus kennis van zaken moeten hebben van de waarderings-problematiek. Maar ook van de uitgangspunten, variabelen en verwachtingen die daarbij gehanteerd zijn.

 

VERGROOT UW FINANCIËLE KENNIS DOOR:
 • Directe praktische toepasbaarheid met actuele kennis;
 • op maat opleidingen;
 • eigen ontwikkeling van de opleidingen en geschreven in eenvoudig taalgebruik;
 • zelf een analyse maken, een mening onderbouwen en conclusies trekken;
 • vakkundige docenten met een jarenlange praktijkervaring;
 • alles gebaseerd op meer dan 30 jaar ervaring.

 

Voor wie bestemd
De workshop is bestemd voor iedereen die in de financieringspraktijk te maken heeft/krijgt met overnames van bedrijven.

Onderwerpen
Tijdens de workshop wordt aan de hand van een checklist een aantal praktijkgevallen behandeld waarbij de waarde van een bedrijf (op diverse manieren) wordt vastgesteld. Deze cases worden in subgroepen uitgewerkt en plenair besproken.

Na afloop in staat om
De deelnemer is na afloop van de workshop in staat om:
 • Normalisaties in balans en resultatenrekening uit te voeren die in de praktijk worden toegepast voordat de waarde van een bedrijf wordt vastgesteld;
 • kennis te nemen van de diverse waardebepalingsmethoden die bij bedrijfsovernames worden toegepast;
 • commentaar te geven op berekeningen die door derden zijn uitgevoerd (beoordeling van waardebepalingsrapporten);
 • een relatie te leggen tussen de waardebepaling en de financierbaarheid van de overname (formeel zijn dit twee gescheiden circuits, die echter wel degelijk nauw met elkaar samenhangen);
 • kennis te nemen van actualiteiten op dit gebied.

Syllabus
Vooraf wordt een syllabus ter beschikking gesteld over de waardering van ondernemingen en de daarbij gebruikte methodes, waarvan het noodzakelijk is om deze voorafgaande aan de workshop te bestuderen. Deze syllabus is vanuit de praktijk geschreven en wordt gekenmerkt door helder taalgebruik en duidelijke voorbeelden. Tijdens de workshop wordt een checklist uitgereikt die als handleiding/stappenplan dienst kan doen bij het beoordelen van de waarde.

Vooropleiding/ervaring
Ervaring met bedrijfsovernames in de praktijk is wenselijk. Een gedegen financieringservaring wordt aanwezig verondersteld.

Docent
De docent is Jan Kist. Hij is in de praktijk werkzaam op het gebied van bedrijfsovernames en - waardering.

Duur van de training/studiebelasting
Het aantal klassikale uren is 9 (eendaagse training, bestaande uit drie dagdelen). Het aantal uren voorbereiding is 4 (bestudering syllabus).

Evaluatie
De workshops worden gemiddeld beoordeeld met een 9,20 (op een schaal van 1 t/m 10).

 

Kosten Open training: €895,-

(Incompany in overleg)

 

Trainingsdata

Van 29 oktober 2020 09:00 tot 29 oktober 2020 19:30
In Utrechtseweg 261, 6862 AK Oosterbeek
Deelnemen