fbpx

Opleidingen Kers & Partners

Kredietrapporten schrijven

Het gaat in deze training om het zodanig goed kunnen schrijven van een kredietrapport dat een fiatteur/beoordelaar alle essentiële informatie voorhanden heeft om direct een oordeel te kunnen geven over de kredietaanvraag. Dit betekent dat integraal aandacht wordt besteed aan schrijfvaardigheid, lay-out en de vakinhoudelijke aspecten.

 

VERGROOT UW FINANCIËLE KENNIS DOOR:
 • Directe praktische toepasbaarheid met actuele kennis;
 • op maat opleidingen;
 • eigen ontwikkeling van de opleidingen en geschreven in eenvoudig taalgebruik;
 • zelf een analyse maken, een mening onderbouwen en conclusies trekken;
 • vakkundige docenten met een jarenlange praktijkervaring;
 • alles gebaseerd op meer dan 30 jaar ervaring.

 

Voor wie bestemd

De training is bestemd voor iedereen die kredietaanvragen schrijft.

 

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • het uitwerken van een compleet kredietrapport op een zodanige manier dat de fiatteur alle vitale informatie beschikbaar heeft voor de besluitvorming;
 • welke kredietrisico’s beschreven moeten worden in het kader van de kredietaanvraag;
 • de financiële en bedrijfskundige analyse die samenhangt met de kredietaanvraag.

 

Na afloop in staat om

De deelnemer is na afloop van de training in staat om:

 • op een gestructureerde manier een kredietrapport te schrijven;
 • hoofd- en bijzaken te onderscheiden (sneller onderkennen wat de kern van de zaak is);
 • vanwege de gestructureerde aanpak beter en sneller de kredietrisico’s te onderkennen;
 • de financiële en bedrijfskundige analyse toe te spitsen op de kredietaanvraag.

 

Syllabus/huiswerk

Voorafgaande aan de training is het mogelijk dat de deelnemer een kredietrapport naar de docent opstuurt waarop hij/zij een inhoudelijke reactie van de docent ontvangt. Tussen dag 1 en dag 2 van de training kan de deelnemer thuis een kredietrapport schrijven aan de hand van een door de docent aan het einde van dag 1 uitgedeelde opdracht. Na afloop van de training ontvangt de deelnemer de pocket “Handleiding voor het schrijven van Kredietaanvragen”. Dit boekwerk is geschreven door onze docent.

 

Trainingsopzet

Het hiervoor beschreven traject van kredietrapporten schrijven zal aan de hand van praktijkcases worden toegepast. Naast plenaire sessies zal worden geoefend door middel van groepsopdrachten, rollenspelen en case studies.

 

Docent

De docent is Ad Hendrikse. Hij is jarenlang in de praktijk werkzaam geweest in het krediet-verleningsproces. Zowel aan de front office als aan de riskzijde. Hij geeft deze training regelmatig aan banken.

 

Duur van de training/studiebelasting

Het aantal klassikale uren is 14 (twee niet aaneengesloten trainingsdagen). Het aantal uren voorbereiding is nihil.

 

Evaluatie

De trainingen worden gemiddeld beoordeeld met een 9,20 (op een schaal van 1 t/m 10).


 

Kosten Open training: € 1.095,-

(Incompany in overleg)

 

Trainingsdata

Van 17 november 2020 09:00 tot 01 december 2020 17:00
In Utrechtseweg 261, 6862 AK Oosterbeek
Let op! Dag is op 17 november 2020, dag 2 volgt u op 01 december 2020.
Deelnemen