Home

Bedrijfsprofiel

Open Trainingen

In Company Trainingen

Zelfstudies

Contact

Klachtenregeling

  

Dutch English French German

Klachtenregeling Kers & Partners BV
gevestigd te Utrecht
Indiening klacht

Indien u een klacht heeft over:
- de inhoud van de te behandelen stof tijdens de opleiding
- de deskundigheid /vaardigheid van de docent
- de locatie waar de opleiding plaatsvindt
- de examenstof
- de uitslag van een examen
kunt u deze klacht telefonisch, schriftelijk of per email bij de directie van Kers & Partners indienen. De klacht dient u zoveel mogelijk te onderbouwen. Uw klacht ontvangen wij uiterlijk 10 werkdagen nadat de gebeurtenis zich heeft voorgedaan. Indien u een klacht heeft over een ander aspect dan de hierboven genoemde, dan kunt u die binnen 10 werkdagen onderbouwd aan ons kenbaar maken.

Behandeling klacht
De klacht wordt door de directie van Kers & Partners in behandeling genomen. Er kan ook nader contact met de indiener van de klacht worden opgenomen voor een nadere toelichting op en/of onderbouwing van de klacht. Er zal indien van toepassing contact worden opgenomen met de docent (in het kader van hoor en wederhoor). Ook kunnen andere deelnemers aan de betreffende opleiding worden geraadpleegd en de door de deelnemers ingevulde evaluatieformulieren in de beoordeling worden betrokken.

Uitspraak over de klacht
Uiterlijk binnen twee weken na indiening van de klacht ontvangt u een schriftelijk gemotiveerde reactie van Kers & Partners. Mocht de klacht gegrond worden bevonden, dan zal een compensatie worden aangeboden. Dit kan in de vorm van een vervangende training om niet, (gedeeltelijke) teruggave van de cursusprijs of een andere met de klager overeen te komen compensatie.

Oneens met de uitspraak
Indien de klager het oneens is met de uitspraak dan zal de klacht aan een onafhankelijke derde worden voorgelegd. Deze onafhankelijke derde is een mediator die is aangesloten bij het NMI, een onafhankelijk instituut waar gekwalificeerde mediators zijn ingeschreven. Het oordeel van de onafhankelijke derde is bindend. Eventuele consequenties van deze bindende uitspraak voor Kers & Partners BV, zal Kers & Partners BV binnen vier weken afhandelen.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding
Alle aan ons door de klager mondeling verstrekte informatie en/of toegestuurde bescheiden worden vertrouwelijk behandeld. Dit is ook van toepassing voor de correspondentie/bescheiden inzake de behandeling en uitspraak over de klacht. Voorts zal Kers & Partners BV de van de klager verkregen informatie geheim houden.

Registratie
Kers & Partners BV draagt zorg voor registratie van de bij haar ingediende klachten in haar administratie. De bewaartermijn van afgehandelde klachten bedraagt tenminste drie kalenderjaren, ingaande na afhandeling van de klacht.

Plan hier uw route naar een van onze trainingslocaties
  1. Stel hier direct uw vraag
  2. Ongeldige invoer
  3. Ongeldige invoer
  4. Ongeldige invoer

Contact

Kers & Partners BV
Stadion Galgenwaard

Herculesplein 355
3584 AA Utrecht

Postbus 24041
3502 MA Utrecht

Tel. +31 (0)30 658 63 25
Fax +31 (0)30 272 08 92
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ons Kantoor

Nu Inschrijven

Schrijf je hier nu in voor een open training of zelfstudie.