fbpx

Incompany Kers & Partners

Oorzaken van de huidige liquiditeitsbehoefte

Verzoeken om uitstel van aflossing en tijdelijke kredietverhoging vanwege kredietoverschrijdingen komen in het bankwezen regelmatig voor. Het beoordelen van dat soort verzoeken is lastig omdat de meest recente jaarrekening vaak een gedateerd stuk is. Het vaststellen wat de werkelijke reden van dat verzoek is, is van vitaal belang. Gaat het wel goed met het bedrijf? Dreigt in het ergste geval faillissement? Of is juist sprake van een goede gang van zaken met de daarbij behorende hogere kredietbehoefte? Tijdens deze training krijgt u tools aangereikt om adequaat achter de werkelijke oorzaken van de hogere kredietbehoefte te komen.

 

VERGROOT UW FINANCIËLE KENNIS DOOR:
  • Directe praktische toepasbaarheid met actuele kennis;
  • op maat opleidingen;
  • eigen ontwikkeling van de opleidingen en geschreven in eenvoudig taalgebruik;
  • zelf een analyse maken, een mening onderbouwen en conclusies trekken;
  • vakkundige docenten met een jarenlange praktijkervaring;
  • alles gebaseerd op meer dan 30 jaar ervaring.

 

Voor wie bestemd

De training is bestemd voor medewerkers zakelijke kredietverlening, financieel adviseurs en accountants vanaf circa twee jaar ervaring, die meer willen weten wat de risico-indicaties zijn van bedrijven die in problemen kunnen raken. Omdat het gaat om bedrijven die in het normale kredietbeheer zitten is deze training niet bedoeld voor ervaren medewerkers bijzonder of intensief beheer.

 

Onderwerpen tijdens de training

De training is erop gericht signalen van dreigende discontinuïteit te herkennen en daarop actie te ondernemen. Voorts wordt aandacht besteed hoe je achter de werkelijke reden van een liquiditeitsprobleem kan komen.

 

Na afloop in staat om

De deelnemer is na afloop van de workshop in staat om:

  • de juiste (kern-) vragen aan de relatie te stellen;
  • signalen van dreigende discontinuïteit te herkennen;
  • op tijd liquiditeitsproblemen te signaleren;
  • aan te geven wat de mogelijke oplossingen zijn om dreigende discontinuïteit af te wenden en daardoor de schade voor de bank en andere betrokkenen te beperken.

 

Syllabus

Er is een syllabus beschikbaar die tevens als een checklist voor het signaleren van dreigende discontinuïteit dienst kan doen. Daarnaast worden in de syllabus tips gegeven waar je per balans- en resultatenrekeningpost op moet letten (aanwijzingen die een voorportaal kunnen zijn voor mogelijke verslechtering van de situatie).

 

Vooropleiding/ervaring

Belangrijk is om minimaal twee jaar ervaring te hebben met het interpreteren van cijfers van bedrijven.

 

Docent

De docent is jarenlang actief (geweest) in het bankwezen en met name bij de afdeling intensief beheer.

 

Duur van de training/studiebelasting

Het aantal klassikale uren is 7 (eendaagse training). Het aantal uren voorbereiding is 2 (bestudering syllabus).

 

Evaluatie

De workshops worden gemiddeld beoordeeld met een 9,20 (op een schaal van 1 t/m 10).


 

KOSTEN Open training: €745,-

(Incompany in overleg)

 

Trainingsdata

Van 25 november 2020 09:00 tot 25 november 2020 17:00
In Utrechtseweg 261, 6862 AK Oosterbeek
Deelnemen